Vinnerne av Nipas-Dagen er kåret

Gjennom hele desember har vi kjørt daglige konkurranser på våre Facebookside og delt ut premier fra våre samarbeidspartnere til langt over 50.000,-. I den siste luken, altså 24.desember, forteller vi hvem som blir vinneren av Nipas-Dagen.

Nipas-Dagen er vår måte å gi noe tilbake til lokalsamfunnet, på den mest hensiktsmessige måten hvor vi får utnyttet våre ressurser til det fulle. Konseptet går ut på at vi hjelper en organisasjon, forening eller andre virksomheter som bidrar til fellesskapet på en positiv måte, med gjennomføre et prosjekt som ikke har latt seg realisere tidligere. Under ledelse av våre yngre talenter skal alle våre 40 ansatte bidra med arbeidsinnsats gjennom en hel dag, i tillegg til at våre samarbeidspartnere gir oss godt rabatterte eller gratis produkter og tjenester.

Mange gode kandidater

Da vi lanserte konseptet i oktober fikk vi inn mange gode nominasjonsforslag fra ildsjeler over hele Østfold. Blant ønskene var det blant annet bålplasser og gapahuker til velforeninger og speideravdelinger, utbedring av uteområder for frivillighetstjenester, tribune og garderobefasiliteter til idrettslag og mye mer. Her var det veldig mange gode kandidater og ideelt sett skulle vi gjerne ha hjulpet alle samme.

Alle nominasjonene lå deretter ute for avstemning frem til utgangen av november. De 5 prosjektene med flest stemmer gikk videre til finalen. Desember har vi brukt på å besøke finalistene og lære prosjektene deres bedre å kjenne, for å kunne ta en trygg avgjørelse på hva som er gjennomførbart. Dersom det åpnet seg mulighet for å kunne hjelpe flere enn en kandidat, var dette noe vi ønsket å prioritere.

Finalekandidater fra hele Østfold

Selvom Nipas har utvidet til regioner utenfor gamle Østfold, er det ingen tvil om at det er her vi har hjertet og røttene våre. De fleste av våre ansatte holder også til her. 

Dette var de 5 finalistene:
Østfold Rullebrettklubb
– ønsket en ny skaterampe for de yngste/ferskeste medlemmene sine
Moss Fotballklubb – ønsket å utbedre klubbhuset og garderobefasilitetene på Melløs
Gresvik Idrettsforening – bygge tribuneanlegg for å erstatte sitteplassene som forsvant under etablering av nytt byggefelt
Halden Røde Kors – Utbedre bakgården hvor det holdes kurs, samlinger og sosialt samlingssted
Hvaler Sjøspeidere / Hvaler Kulturvernforening – Ønsket en sjøbu hvor de kan samle og få tatt vare på utstyret sitt

Her er vinnerne av Nipas-Dagen 2021

Komiteen vår har landet ned på følgende vinnere og fordeling av arbeidskraften vår på Nipas-Dagen:
 
Østfold Rullebrettklubb
Klubben holder til på Lisleby og har medlemmer fra et stort nedslagsfelt. De ønsket hjelp til å bygge en rampe for de yngste og ferskeste medlemmene. Dette er et godt tiltak som senker terskelen for unge og ungdom til å komme inn i et nytt miljø og finne tilhørighet, samt oppnå mestringsfølelse og glede. Vi vil derfor bygge en ny skaterampe for Østfold Rullebrettklubb. Vi gratulerer!
 
Halden Røde Kors
Avdelingen i Halden har mange frivillige som yter et bredt og godt tilbud, og er en viktig ressurs for mange i nærmiljøet. De ønsket hjelp til å utbedre bakgården sin hvor det holdes kurs og samlinger. De ønsket å utbedre denne med både nytt dekke, en grillplass og andre fasiliteter som øker både trivsel og gjennomføringsmuligheter. Dette er også et godt tiltak som vi vil sette ned en arbeidsgruppe som både utbedrer dekke og setter opp grillplass og uteområdet i bedre stand. Vi gratulerer!
 
Moss Fotballklubb
Deres ønske var å få i stand klubbhuset sitt som har vært under restaurering over flere år, og som ikke har kunnet brukes. Dette er et prosjekt som ikke først og fremst kommer A-laget til gode, men også alle de andre små og store som tilhører klubben. Nipas vil hjelpe MFK med å gjøre klart innvendig i garderobeanlegget i det som blir et «nytt» klubbhus. Vi gratulerer!
 
Gresvik IF
Foreningen er blant de større i Fredrikstad og har per i dag ikke noen tribunefasiliteter å tilby under de tusenvis av treningsøkter og kamper som arrangeres gjennom året. Dette er et stort tiltak, men vi ønsker likevel å hjelpe foreningen med å komme et langt stykke videre. Vi vil derfor hjelpe med søknadsbehandling, prosjektering og klargjøring til et ferdigbygd tribuneanlegg. Vi gratulerer!
 
Hvaler Sjøspeidere / Hvaler Kulturvernforening
Dette er to ulike foreninger med felles mål, nemlig å få et etterlengtet tilholdssted og et sted å ta vare på utstyr og materiell. Vi vet hvor viktig det er å ha et samlingssted for sine medlemmer, så for oss er det det godt å kunne støtte et slikt tiltak. De har allerede kommet godt gang med planleggingen av en ny sjøbu, og etter befaringen vår har vi sett at dette er et prosjekt vi kan hjelpe dem med. Vi gratulerer derfor med ny sjøbu som vi vil bygge for dem. 
 
Bonusvinner #1
Broløkka Dagsenter holder til på Østsiden og drives av Fredrikstad Kommune. De ønsket seg gjerne en huske for rullestolbrukere på uteområdet. Selvom nominasjonen ikke ble blant finalistene, er dette et prosjekt vi brenner for, og ønsker å hjelpe til med. Vi vil derfor avsette en liten arbeidsgruppe til å oppføre en slik huske på Nipas-Dagen. Vi gratulerer!
 
Bonusvinner #2
Varmestua Blå Kors Fredrikstad har bedt om hjelp til å utbedre bakgården sin, slik at de kan yte et bedre og triveligere tilbud til alle sine bruker. Varmestua er en organisasjon vi synes det er veldig godt å kunne hjelpe. Her er det mange frivillige som hjelper til med både hjerte og hender, for at folk skal ha et godt tilholdssted i en ellers vanskelig hverdag.
 
I tillegg til utbedring av bakgården vil de også få en ferdig installert elbil-lader, gitt og installert av vår gode samarbeidspartner ABC Elektro. Vi gratulerer så mye også til Varmestua Blå Kors Fredrikstad.