Vinneren av Nipas-Dagen 2022 er kåret

I tillegg til å bygge både private og offentlige prosjekter, har vi et ekstra hjerte for de som ikke har muligheten til å få realisert sitt prosjekt. Dette er bakgrunnen for Nipas-Dagen, en dag hvor vi setter av hele vår produksjonskapasitet til en frivillig organisasjon.

Hvem som helst kan i utgangspunktet delta, men kriteriene er blant annet:

  • Gjennomførbart på en dag
  • Samfunnsnyttig formål
  • Støtte til en frivillig organisasjon
  • Være et bidrag til flest mulig


Nipas-Dagen er dagen hvor vi også lar våre yngste medarbeidere stå i fokus. Prosjektet blir ledet av våre lærlinger, godt støttet av våre erfarne medarbeidere, og hele organisasjonen (også ledelsen) er med å bidra.

En tradisjon som er kommet for å bli

Første Nipas dag ble gjennomført i år med stor suksess, noe vi ønsker å gjenta til neste år. Det kom inn svært mange ønsker og responsen har vært enorm. Etter en nøye vurdering kunne vi velge ut finalekandidatene og til slutt stå igjen med en vinner.

Årets vinner har skapt et stort engasjement, har et klart behov og gjør en solid samfunnsinnsats. De inkluderer både barn og voksne og skaper aktivitet i sitt nærmiljø. I tillegg vil årets prosjekt være noe flere enn kun medlemmer av organisasjonen kan benytte seg av.

Årets vinner av Nipas-Dagen

Vinnerne av Nipas-Dagen 2022 er Gressvikspeiderne med ny gapahuk i Trondalen/Ulvesletta. Nipas gratulerer og ser frem til å gjennomføre prosjektet.