Vi er Nipas - bli bedre kjent med Ørnulf

Bli kjent med Ørnulf Aamot

 

Navn: Ørnulf Aamot
Alder:
62 år
Stillingstittel:
Leder prosjektutvikling og kalkulasjon

Bli kjent med Ørnulf Aamot

Ørnulf er vår mest erfarne ingeniør og har siden 1981 utført prosjekter av ulikt omfang og har vært med på å bygge «alt mulig rart». Ifølge kollegaene er det lettere å si hva han ikke har bygd enn hva han faktisk har bygd. En sann legende med andre ord.

Karrieren i bygg- og anleggsbransjen startet i Veidekke i 1981 og i løpet av de neste 40 årene har han vært innom alle rollene man kan ha. Først som stikker/landmåler for deretter å gå videre til formann, anleggsleder, prosjektleder og til slutt avdelingsleder. Etter å ha vært medeier i et lokalt entreprenørfirma noen år, kom Ørnulf ombord på Nipas-skuta i 2005.

Hvilke prosjekter vil du selv trekke frem som ekstra morsomme i din karriere?

– Jeg fikk tidlig være med på store og spennende prosjekter i Veidekke som eksempelvis totalrenovering av Ørlandet Flystasjon og oppgradering av Rygge Flyplass med nye rulle- og taksebaner. Dette var morsomme prosjekter med mye læring, slik som f.eks hvor utrolig mye kostnader én ekstra cm asfalt på en flyplass kan utgjøre, så her er det viktig å være nøyaktig og gjøre gode avtaler.

Ørnulf, som er haldenser og har bodd i byen all sin tid, har også gjort mange ting i egen by. Og spesielt ett av dem trekkes frem som noe særegent. 
– Jeg vil si at Halden Storsenter er mitt bysbarn. Her var jeg med på hele prosessen fra vi kjøpte det gamle spinneriet som lå på tomta og den videre utviklingen. Som prosjekterings-, prosjekt- og avdelingsleder var jeg med på hele prosessen fra A-Å. Her kjøpte vi opp et gammelt spinneri hvor deler av den gamle bygningsmassen ble omgjort til kjøpesenter, i kombinasjon med noe nybygg. Totalt ble 25.000 kvm fylt med shopping og 15.000 kvm med P-hus. Dette var et veldig stort prosjekt på den tiden (98-99), med en kostnad på 140 millioner som den gangen var masse penger. Alt i alt et kjempemorsomt prosjekt.

Hvordan ser en typisk arbeidsuke ut for deg?

– Jeg jobber veldig mye ut mot byggherrer hvor jeg både hjelper til med utvikling og prising av prosjekter. Prosjektene er geografisk spredt og går på tvers av både region Øst og Stor-Oslo. 

– Nå om dagen er det fortsatt full fart hos oss og for min egen del, noe jeg egentlig føler det har vært over lengre tid. Vi får mange forespørsler og jobber kontinuerlig med nye prosjekter hver uke, det gjelder å ha mange baller i luften.

Hva er det beste med å jobbe i Nipas/byggebransjen?

– Det er action hele tiden, dette er definitivt ikke noe hvilehjem. Her må man jobbe på mange skjermer samtidig, for å si det sånn! Sånn liker jeg det og trives godt med ansvaret og at det skjer mye.

– I tillegg er det veldig morsomt å se prosjektene utvikle seg. Å følge prosessen fra du står på en råtomt til nøkkelen står i døra på nybygget synes jeg er veldig givende.

Hva har vært de tydeligste utviklingstrekkene i bransjen i løpet av din tid?

Ørnulf som har jobbet i bransjen 40 år i år, har opplevd mange små og store endringer. Samtidig har han hele tiden jobbet i fremtidsrettede firmaer og slik sett bare fulgt utviklingen som en naturlig del av hverdagen.

– Den digitale verden har vært en naturlig utvikling og allerede fra tiden i Veidekke var vi veldig tidlig ute og hadde bærbare pcer fra midten på 1980-tallet. Samtidig går ting kjappere nå og økningsgraden av tilgjengelighet og effektivitet har vært enorm. Samtidig har tidspresset vært en naturlig faktor hele tiden. Når man er leder så er det ikke noen 8-16 jobb.

Av endringer til det bedre så vil jeg fremheve hvordan kravene til energi- og miljø har blitt vesentlig oppjustert og ikke minst kvaliteten på byggevarene som er fantastiske i dag, i forhold til hvordan det var på 80-tallet. Den gangen ble det bygd veldig mye og veldig enkel standard i forhold til de byggene som reises i dag.

På spørsmål om hvilke tanker han gjør seg rundt de økte byggevareprisene, har Ørnulf fulgt utviklingen de siste 20 årene på nært hold. Gjennom egen eiendom med nær 200 mål skog har han sett hvordan priser på kubikkmeter trevirke nærmest har stått stille.

– Byggevarene koster ikke mer nå enn hva de gjorde for 20 år siden, så prisene har generelt vært for lave over tid, og spesielt råvareprisen på tømmer har vært tilnærmet uforandret. Jeg tenker derfor at det vi nå opplever er en del av prisjusteringen hvor tømmerprisene kanskje ender opp på et mer naturlig nivå i forhold til prisstigning for tilsvarende produkter.

– Generelt sett gir det ikke altfor store utslag på totalprisen av et større prosjekt, da byggevarer kun utgjør 15-20% av totalen.

Hvilke visjoner har du for deg og Nipas i årene som kommer?

– Jeg skal i hvertfall være med til vi når målet som er å bli dobbelt så store som i dag, over en femårsperiode. Vi har startet veldig bra og allerede ila det siste året har vi giret opp stort og nær doblet omsetningen fra 2019 til 2021.

– Vi har en veldig god stamme ansatte her nå og vokser kontrollert, men det er samtidig en omstillingsprosess. Det er veldig viktig å velge de rette prosjektene ut ifra hvordan vi er rigget nå. En gang i fremtiden har jeg dog lyst til å være med på virkelig store prosjekter, men per i dag beløper prosjektene våre seg gjerne opp til 150 millioner.

Til sist skal vi innrømme at vi fant en ting Ørnulf ikke hadde laget, enda. Nemlig en romstasjon, så det får være ambisjonen fremover 😊

Les også: Klikk på bildene for å bli kjent med flere i teamet vårt