Vi er Nipas - bli bedre kjent med Tor

Vi er Nipas - bli kjent med Tor Wilhelmsen

 

Navn: Tor Wilhelmsen
Alder:
68 år
Stillingstittel:
Anleggsleder

Tor har vært i Nipas siden starten i 1994 hvor de kun var 4 mann og det første oppdraget var en enebolig. Nå er nærmere 200 oppdrag unnagjort og Tor har blitt en av legendene i Nipas.

 – Han leverer alltid og er en utrolig viktig ressurs for oss, sier Tony, som litt humoristisk også har omdøpt Tors byggeplasser til Camp Wilhelmsen. Der er det alltid «årning o reda», høyt tempo, fokus på detaljer og ikke minst godt humør.

Tor startet i bransjen som murerlærling for 50 år siden og har siden hatt de fleste rollene man kan ha på en byggeplass. Han deler gjerne av sin enorme kunnskap og er spesielt flink til støtte og hjelpe våre yngre nyansatte i gang. På den måten er han en ekte lagspiller også på Nipas-teamet. 

Tor blør for drakta hver dag og har bestemt seg for å stå i jobben til han ihvertfall er 70 år. Han har et stort hjerte for firmaet og vil ikke gå ut av dørene før Nipas er et firma det skinner av.

Startet som murerlærling for 50 år siden

– Jeg har alltid hatt hjertet mitt innen murerfaget så murerskjea har jeg hatt med meg så og si gjennom alle år. Jeg har flere ganger blitt spurt om å bli med fullt og helt i administrasjonen, men det var først for noen år siden jeg slapp taket helt. Faktisk var den siste jobben jeg utførte å sette opp alle peisene på Ekheim på Kråkerøy.

Du har sagt du vil stå i jobben til du er 70 – hva driver deg og gir deg motivasjon i hverdagen?

– For meg handler det først og fremst om at det er positivitet i veggene og glede i gangen. Det hyggelige arbeidsmiljøet vi har er utrolig viktig. I tillegg synes jeg det er moro å se folka rundt meg vokse.

Du er flink til å få med deg nyansatte og yngre kolleger. Hva legger du vekt på som veileder i utviklingen deres?

– Det første jeg biter meg merke i er hvilken motivasjon de har. Og mitt syn er at de fleste er meget motivert og villig til å gjøre den ekstra innsatsen som kreves, samtidig som man fortsatt synes det er moro å dra på jobben.

– En god indikasjon på dette hos oss, er at vi omtrent ikke har sykefravær. Det er en veldig god målestokk på trivselen. Deretter begynner man å bygge sten for sten for den enkeltes utviklingsløp. 

Etter mange år i bransjen ser Tor både fordeler og ulemper ved at alt blir digitalisert, spesielt med tanke på eierskapet man får til prosjektet.

– Andre viktige momenter er å eierfølelsen til prosjektet man jobber på, hvordan går man frem for å bygge denne. Dette gjelder også den økonomiske biten, her er det viktig at ting ikke blir altfor enkelt og automatisk. Da mister man fort eierskap til, og kontrollen på, økonomien. Vi har derfor laget en god løsning som kombinerer manuell kontroll med digital automatikk. Det er viktig for meg å få økonomien under huden på alle de nye som begynner hos oss.

Hva har vært de tydeligste utviklingstrekkene i bransjen i løpet av din tid?

– Den største forskjellen har vært innen HMS og logistikk, stort sett til det bedre hvor jeg føler personellet tas bedre vare på enn tidligere. Det som derimot ikke er bra er rekrutteringen av norsk ungdom til bransjen. Rundt år 2000 ble statusen i bygg og anlegg ødelagt, slik jeg ser det. Da økte behovet innen bygg og anlegg vesentlig og vi måtte få inn mer utenlandsk arbeidskraft. Dette tok helt av og arbeidsmarkedet ble sterkt påvirket og endret hva gjelder lønns- og arbeidsforhold.

– Mitt inntrykk er at mange av dagens 15-åringer er mest opptatt av inntekt og status, fremfor hva som kan føles meningsfylt. Lønningene på fagarbeiderne må nok mye opp om vi skal klare å rekruttere mer norsk arbeidskraft og snu det arbeidsmarkedet vi har i dag.

Hvilke visjoner har du for deg selv og Nipas i årene som kommer?

– Visjonene er så enkel som at vi har staket ut en strategi med tilhørende omsetning som vi skal ha nådd 5 år frem i tid. For min del har jeg sagt at jeg blir med 3 år frem og allerede da skal vi ha klart å nå de målene – så enkelt er det!

Les også: Klikk på bildene for å bli kjent med flere i teamet vårt