Vi er Nipas - bli bedre kjent med Kenta

Kenta Backstrøm er enda en av våre dyktige tømrere i Nipas og har vært her siden 2005, bli bedre kjent med ham i serien våre #ViErNipas

 

Navn: Kent-Åke Backström
Alder:
44
Stillingstittel:
Bas/Tømrerformann

Du har vært i Nipas i 16 år nå, hvordan trives du?

– Jeg startet som tømrer i Nipas i 2005 og her trives jeg veldig godt med gode arbeidskolleger og gode rutiner. 

Kenta, som han kalles av kollegene, er svensk og bor i Strømstad. Herfra pendler han daglig over riksgrensa til byggeplassene hvor han akkurat nå er tømrerbas på boligprosjektet Kroken for byggherre Kamperhaug Boligutvikling. 

Hva føler du har endret seg i bransjen i løpet av disse årene?

– Det som har endret seg mest er blant annet fokuset på HMS og at bygningene har fått mye strengere krav. Blant annet tetthetskrav basert på TEK 17. Det har nok også blitt litt mer tidspress ettersom at byggetidene har generelt blitt kortere og kortere.

– Utstyret og hjelpemidler bare bedre og bedre hele tiden, samt alle de tekniske hjelpemidlene vi har til disposisjon. For eksempel finner man alt på nettet om man lurer på noe. En annen ting er at innkjøpsrutiner også har blitt utrolig mye enklere med appbestillinger osv. Nå slipper jeg de lange telefonkøene vi hadde før blant annet, det er ikke noe jeg savner.

Psst: Vi søker tømrerbas og flere tømrere

Hvordan ser arbeidshverdagen din ut i Nipas?

– Jeg er alltid den som starter opp byggeplassen på morgenen og ser over at alt OK. Arbeidsdagen min starter klokka 6, slik at jeg er på plass før guttene, og vet at de har det som trengs av tegninger osv for at arbeidsdagen skal bli effektiv.

Som bas/tømrerformann fungerer Kenta som er et bindeledd mellom anleggsleder og guttene på byggeplassen. Han er ikke klar for å slippe Hammeren helt enda og stortrives i en rolle der han både kan være med å organisere, samtidig som han er med og bygger. 

– I formannsrollen regner jeg på og bestiller mye av materialene som det går store mengder av her på byggeplassen, samtidig som jeg også er ute og tømrer stort sett hver dag. For at alt skal gå effektive kreves det god koordinering med Øystein (sjåføren til Nipas) og leveranser som kommer omtrent daglig. Jeg ønsker ikke å slippe hammeren helt enda, så jeg føler rollen jeg har i dag er utmerket. Jeg er også tillitsmann, en rolle som fungerer veldig fint og som gjør at jeg får veldig god kontakt med de andre kollegene på arbeidsplassene våre også.

Hva ville du sagt til dem som vurderer Nipas som en potensiell arbeidsgiver?

– Det er gode arbeidskolleger her og for min del er det prioritet nummer 1. I tillegg er jeg veldig glad i varierte arbeidsdager, og det vet jeg mange andre også setter pris på. Gode prosjekter og bra utstyr gjør arbeidsdagene våre gode.

Les også: Klikk på bildene for å bli kjent med flere i teamet vårt