Våre referanser

Valaskjold Omsorgssenter

Oppdragsgiver: Sarpsborg Kommune

Valaskjold Omsorgssenter er oppført for Sarpsborg kommune.
Prosjektet består av 32 sykehjemsplasser, 48 omsorgsboliger og en administrasjonsdel. Valaskjold Omssorgssenter ligger nord-vest for Sarpsborg sentrum. Oppstart var våren 2012.

Prosjektet er ferdigstilt.