Status på nye Rolvsøy Barnehage

For Fredrikstad Kommune vant Nipas oppdraget med å bygge nye Rolvsøy Barnehage i 2020. Oppstart på prosjektet var i mai samme år og estimert ferdigstillelse er satt til mai 2021. Arbeidet går jevnt fremover, byggene er lukket og nå foregår alt arbeidet innendørs.

Nye Rolvsøy Barnehage bygges på vegne av Fredrikstad Kommune og nå foregår arbeidene innendørs

Stor barnehage med mye plass både inne og ute

Nye Rolvsøy Barnehage skal bygges på eksisterende grusplass ved Ketils vei 1, rett ved Rekustad Skole. Barnehagen blir på ca. 1500 kvadratmeter fordelt på 6 avdelinger og med ca. 114 barn og 30 ansatte. Utearealene på nærmere 8000 kvadratmeter blir innholdsrike og skal være tilgjengelige for allmennheten utenom åpningstiden.

Fredrikstads første fossilfrie byggeplass

Det ikke alle vet er at nye Rolvsøy Barnehage er Fredrikstad kommunes første fossilfrie byggeplass. Det innebærer at alt arbeidet som foregår på byggeplassen skal driftes av fornybare energikilder. Fredrikstad kommune skal redusere klimagassutslippene og bygg- og anleggsbransjen står for 40% av alle verdens utslipp av klimagasser.

I praksis betyr det at maskinene på byggeplassen ikke skal benytte fossilt drivstoff som bensin og diesel, men erstattes med biodiesel. 

Kontaktpersoner for prosjektet

Prosjektledelse:

Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling Dag Marius Andersen, tlf. 455 10 565 e-post: daande@fredrikstad.kommune.no

Entreprenør:

Nipas AS – Regionsleder Andreas Strid, tlf. 971 69 226 e-post: andreas@nipas.noOm bærekraft

Bærekraft er et strategisk viktig fokusområde i Nipas og de valgene vi tar skal være basert på at de ikke forringer mulighetene til generasjonene som kommer etter oss. Her går vi litt nærmere inn på hva Nipas konkret gjør for bidra til en enda bedre verden.

Miljøfyrtårn

Det er mange år siden vi ble sertifisert som Miljøfyrtårn, faktisk var vi blant de første byggentreprenørene i Østfold. Sertifiseringsordningen går ut på  å oppfylle en rekke krav innen områder som arbeidsmiljø, innkjøp, transport, HMS og avfall. Vi bruker dette som et aktivt styringsverktøy til å bli enda bedre på både små og store områder i hverdagen vår for hvert år.

Eksperter på massivtre

Vi valgte også tidlig å satse på bygg av massivtre og har med årenes løp blitt eksperter på dette gjennom en rekke prosjekter. Fordelene med massivtre fremfor stål og betong er bl.a et langt lavere CO2-utslipp fra produksjonsprosessen og i sin vekt er tre faktisk like sterkt som stål. På byggeplassene oppnås fordeler som bl.a bedre arbeidsmiljø med tanke på støy, støv og luftkvalitet.

For brukerne av massivtre-byggene er det også en rekke fordeler. Miljøet blir bedre for de som er følsomme overfor lukt, det blir mindre støy og materialene reduserer kroppens opptak av giftige stoffer, samt trematerialer bufrer fuktighet og energi.

Fossilfri byggeplass

Når nye Rolvsøy Barnehage skulle bygges, ønsket politikerne i Fredrikstad Kommune at det skulle skje gjennom en fossilfri byggeplass. Nipas vant oppdraget og opplever gode erfaringer med det å sette opp et såpass stort bygg (1500 kvadratmeter) uten bruk av fossile hjelpemidler. Bygg- og anleggssektoren står for rundt 40% av klimagassutslippene i verden, et tall som må reduseres drastisk i årene som kommer. Det ønsker vi å bidra til. 

Kildesortering og mindre avfall

Å bygge eneboliger eller leilighetsblokker innebærer et stort materialforbruk. Men, prosessen innebærer også mye avfall. Gjennom god planlegging og utarbeidede rutiner forsøker vi å redusere dette i så stor grad som mulig. Gjennom TEK17 er kravet at minimum 60%  av avfallet skal kildesorteres. Til sammenligning oppnådde Nipas en rekordhøy sorteringsgrad i 2019 på 80,7%!    

Nipas-dagen

Vi har i alle år støttet foreninger og idrettslag, men fra 2020 ønsket vi å løfte innsatsen vår for lokalsamfunnet. Vi inviterte derfor til en åpen konkurranse hvor det innenfor gitte kriterier kan nomineres samfunnsnyttige byggeprosjekter som Nipas-teamet kostnadsfritt setter opp i løpet av en arbeidsdag, under ledelse av våre yngre talenter. Vi gleder oss til å realisere et eller flere prosjekt i nærmiljøet vårt og har ambisjon å gjøre dette til en årlig begivenhet. Les mer om Nipas-dagen.
 

Lærlingbedrift

Vi vet at nøkkelen for å lykkes i bransjen er å ha dyktige ansatte. Ved å være en lærlingbedrift tar vi ansvar for den neste generasjonen bransjekolleger ved å by på vår kunnskap, erfaring og kravsforventninger. Å være lærlingbedrift innebærer at vi har opplæringsansvarlige som gjennom tett oppfølging sørger for at lærlingene når de kompetansemålene som står i læreplanen. På Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk kan du lese mer om ordningen.

Godkjent for ansvarsrett

Godkjent lærebedrift

Miljøfyrtårn-sertifisert

Grønt Punkt-sertifisert

StartBank