Nipas med vellykket snuoperasjon

Tony Øvrevik og Kim A. Johansen

Nipas med vellykket snuoperasjon Nipas snudde økonomiske utfordringer i 2019 til overskudd i 2020. Med ny eierkonstellasjon på plass har selskapet på rekordtid endret kurs og klart å sikre kompetansen og gjenopprette lønnsom drift. Etter 25 år med god drift i entreprenørbedriften Nipas, ga 2019 et sviende underskudd på nær 20 millioner kroner. Med de […]

Eneboliger Løkkeberg

Løkkeberg - 33 eneboliger i kjede fordelt på 3 byggetrinn, bygget av Nipas Entreprenør

Våre referanser LøkkebergEneboliger i kjede Løkkeberg består av 33 eneboliger i kjede på selveiertomter. Boligprosjektet bestod til sammen av totalt tre byggetrinn. Prosjektet hadde oppstart i 2015 og er ferdigstilt. Oppdragsgiver: Egenregi