Eneboliger Løkkeberg

Løkkeberg - 33 eneboliger i kjede fordelt på 3 byggetrinn, bygget av Nipas Entreprenør

Våre referanser LøkkebergEneboliger i kjede Løkkeberg består av 33 eneboliger i kjede på selveiertomter. Boligprosjektet bestod til sammen av totalt tre byggetrinn. Prosjektet hadde oppstart i 2015 og er ferdigstilt. Oppdragsgiver: Egenregi