Status fra byggeplassen på Holterteigen i Drøbak

Status fra Holterteigen i Drøbak per november

Det siste året har byggelaget til Torgrim Gaustad forvandlet anleggsplassen på Holterteigen i Drøbak til å bli et hyggelig gatetun med nye, moderne eneboliger. Med fantastisk beliggenhet og utsyn over Drøbaksfjorden blir dette nok et prosjekt vi gleder oss til å overlevere.

Anleggsleder Torgrim er godt fornøyd med prosjektet og ser frem mot den siste fasen de nå går inn i før overtagelsen. – Prosjektet som består av 6 flotte eneboliger er nå på oppløpssiden og det jobbes videre på med full gass. Alle fag er nå inne med sluttmontering der det monteres sanitærutstyr, komplettering av kjøkken, gulvlegging med mer. Overtagelse til kjøpere blir i siste halv del i januar, og prosjektet er i rute, avslutter han.

Vi ser frem mot å ferdigstille dette fine prosjektet og gleder oss til å kunne overrekke nøklene til de nye eierne når tiden er inne.