Status fra Holterteigen i Drøbak

På Holterteigen i Drøbak jobber region stor-Oslo med oppføring av 6 fine eneboliger på oppdrag fra byggherre Kreativ Eiendomsutvikling. Prosjektet ledes av Eivind og Torgrim og her gir de et innblikk i status for prosjektet.  

Grunnarbeidene, infrastruktur og fundamentering er på nær ferdigstilt. Byggeplassen er nå langt på vei opparbeidet slik at vi kan holde oss innenfor gjerdet. Husene vil fortsette å reise seg i perioden februar og gjennom april.

på bildet ser vi tomt 1 hvor ringmur og thermomur på plass og ferdig støpt. Tømrer er godt i gang med ytter- og innervegg i underetasje. Flere bilder kan sees i galleriet lenger ned i artikkelen.

Holterteigen_tomt1_februar

I galleriet under kan du se flere bilder fra de andre tomtene også. Vi gleder oss over fin fremgang i et prosjekt som er blant våre første i den nye regionen og satsningsområdet vårt, stor-Oslo.