Solid Gruppen kjøper seg opp i Nipas

Solid Gruppen har inngått avtale om å kjøpe ytterligere 35% av aksjene i Nipas AS, noe som sikrer Solid 70% eierskap. Med dette oppkjøpet styrker Solid Gruppen sin posisjon innen entreprenørmarkedet i Nedre Viken og Oslo området. Med på kjøpet følger også de resterende 50% eierandelene av to spennende utviklingstomter i hhv Moss og Sarpsborg kommune.  

Nipas er et entreprenørselskap som bygger boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Selskapet, som ble grunnlagt i 1994, har de siste årene vært gjennom en betydelig endring, og står i dag godt rustet for videre vekst fremover. Nipas har rundt 40 ansatte og en årlig omsetning på ca. 150 millioner. De resterende 30% i selskapet eies av daglig leder i Nipas. 

– Vi i Nipas ser denne transaksjonen som en ytterligere styrking av vår konkurransekraft, sier administrerende direktør Tony Øvrevik. Vi er gitt tillit til å fortsett på den kursen vi har staket ut, noe som er en stor motivasjon i seg selv, samtidig som vi får muligheten til å ta del både i stordriftsfordeler og i et kompetansenettverk med betydelig og relevant erfaring i forhold til de spennende utfordringene vi har foran oss.

Solid Gruppen kjøper opp Nipas AS
Fra venstre: Kim A. Johansen, Terje Lyngaas, Andreas M. Akselsen og Tony Øvrevik

 

Nipas utfyller Solid Entreprenør på en god måte

«Vi er meget godt fornøyde med at vi nå har kjøp oss opp til en kontrollpost i Nipas. De ansatte i Nipas har gjort en formidabel jobb dette året med å snu selskapet, som nå står meget godt rustet til videre vekst. Selskapet vil også utfylle Solid Entreprenør på en meget god måte ved at de fokusererprosjekter i en tilstøtende markedsstørrelse. Nipas vil drives videre som et selvstendig selskap, og under samme merkenavn som i dag. Samtidig vil det være naturlig å se etter stordriftsfordeler ifht innkjøp og kompetanseoverføring mellom våre selskaper», sier Terje Lyngaas, konsernsjef i Solid Gruppen. 

Solid kjøper aksjene av Godthåb Holding, som eies i sin helhet av Andreas M. Akselsen. «Utviklingen av selskapet går nå over i en ny fase, hvor det er riktig at Solid Gruppen nå overtar utviklingen av boligprosjektene fullt og helt», sier Akselsen. 

Oppkjøpet inkluderer også flere boligprosjekter

I tillegg til Nipas inkluderer kjøpet også de siste 50% av aksjene i utviklingsområdene Yvenåsen i Sarpsborg og Verkstoppen i Moss. Etter transaksjonen vil Solid Gruppen nå være ene-eier av disse tomtene. Dette er to spennende tomteområder med potensial for til sammen ca 175boliger.  Salget på Verkstoppen er allerede godt i gang, mens Yvenåsen er i reguleringsfasen. Ved å eie disse boligprosjektene 100% kan Solid Gruppen sette ytterligere fokus på fremdrift og gjennomføring av disse gjennom sitt selskap Solid Prosjekt.   

Klar vekstambisjon for Solid Gruppen

Oppkjøpet i Nipas er første trinn i Solid Gruppens uttalte fremtidige vekststrategi. Solid Gruppen består i dag av Solid Entreprenør, Solid Prosjekt og Solid Eiendom. Gruppen omsetter for ca 1 mrd, og har rundt 300 ansatte. Med Nipas på laget vil gruppens sterke posisjon innen entreprenørvirksomhet styrkes ytterligere. Solid Gruppen vil fremover jobb videre med å nå sine vekstmål, både organisk og gjennom oppkjøp. 

Avtalen er godkjent av konkurransetilsynet, og vil bli gjennomført inneværende år. 

For mer informasjon kontakt: 

Terje Lyngaas
K
onsernsjef Solid Gruppen
Mob: +47 95 00 19 99
Mail: terje.lyngaas@solid.no  

Kim A. Johansen
Daglig leder S
olid Prosjekt
Mob: +47 91 67 36 27
Mail: 
kim.andre.johansen@solid.no