Boligprosjektet Furulund på Ullern begynner å ta form

På Ullern i Oslo bygger Nipas 6 eneboliger i rekke på oppdrag fra byggherre Pilares Eiendom AS. Anleggleder Jonas Økland er godt fornøyd med fremdriften så langt og gir her en liten oppdatering på hvordan de ligger an.

– De siste månedene har grunnentreprenøren arbeidet med «gropen» hvor parkeringskjelleren skal bygges. Arbeidet bestod primært av sprengning og pigging. Videre ble det tilpasset og satt opp over 40 spriorør for støpning av punktfundamenter til kjellerens vegger og søyler. Høyden på fundamentene varierer fra 500-2000 mm, og når alle punktene var støpt kom det inn 3 kjerneborere som boret 142 monteringshull for montasje av elementveggene, beretter anleggslederen.

Raskt og effektivt med prefabrikkerte vegger

– P-kjelleren var prefabrikert på hos Contiga, en ledende leverandør av bæresystemer, og de brukte kun en uke på å sette opp veggene, samt to dager på å montere hulldekkene og en dag til å fylle hulldekkene med betong.

– Etter at Contiga hadde gjort seg ferdig startet grunnentreprenøren med tilbakefylling av masser rundt kjelleren, og våre egen arbeidere startet å forskale fundament til plass-støpte vegger som skal støpes i løpet av de neste 2 ukene (et arbeid som pågår uke 45-46), sier Økland.

Videre fremdriftsplaner

Videre i fremdriftsplanen skal vi støpe en betongplate for å fjerne muligheten for setningsskader i husene som står på p-kjelleren og utenfor. Ettersom vi bruker Jackon elementer til ringmurene vil prosessen med å plassere ut ringmurene gå ganske hurtig og man kan enklere starte med tømrerarbeidene. Da ringmuren er satt ut, kan de tekniske fagene starte med tekniske installasjoner i P-kjelleren, avslutter Jonas Økland.