Våre referanser

Per Gynts vei 89, Omsorgssenter

For oppdragsgiver MK Eiendom/Moss Kommune har vi i Peer Gynts vei 89 bygget et større omsorgsbygg beliggende i et skogholt nord i Moss kommune. 

Prosjektet er ferdigstilt i 2016.

Oppdragsgiver: Moss Kommune