Offisiell overtagelse av nye omsorgsboliger i Moss

Offisiell overtagelse av de nye omrsorgsboligene i Moss som Nipas har bygget på oppdrag fra MKEiendom
En av kjøperne, Andreas Vikesland Aaslie, sammen med kommunstyrerepresentant Remi Sølvberg under snorklippingen 31.oktober

På oppdrag fra MKEiendom har Nipas bygget og ferdigstilt 8 nye omsorgsboliger  som inngår i Carlsminde Borettslag i Moss. Fredag 31.oktober var det offisiell overtagelse der representanter fra kommunen og ikke minst kjøperne var på plass i anledning åpningsfesten.

Utvalgsleder for Helse og Mestring og kommunestyrerepresentant i Moss Kommune, Remi Sølvberg, er strålende fornøyd med det nye bygget som er forbeholdt mennesker med psykisk utviklingshemming. – Jeg og Moss kommune er veldig stolt over dette prosjektet. Det er utrolig flott hvordan dette prosjektet har blitt. Vi er glad for at våre ansatte nå kan få en godt fungerende arbeidsplass i gode lokaler og vi er veldig glad på vegne av de 8 tjenestemottagerne som nå for flytte inn i flotte leiligheter, forklarer Sølvberg.

– Et hus som er tilrettelagt for både de som bor der og de som skal jobbe der. Det er et viktig arbeid som er gjort med å hjelpe denne gruppe mennesker som bor på Carsmindes borettslag, til å bli boligeiere. Denne gruppe er overlatt til flaks eller god bemidlede foreldre om de skal ha mulighet til å bli eiere av eget hjem, jeg er glad for at vi har hjulpet denne gjengen over terskelen – inn i eget hus, – og et veldig flott hus, avslutter kommunestyrerepresentanten.

Kjøperne fikk medvirke underveis i prosjektet

Når omsorgsboligene er oppført skal leilighetene videreselges til brukerne som skal bo der. Omsorgsboligene er organiseres som et borettslag i regi av Vansjø Boligbyggelag. Brukere og deres representanter har vært sterkt medvirkende i forprosjektfasen for påvirkning av arkitektur, utforming, materialvalg med mer.

Det var Rygge kommunestyre som i 2017 vedtok at boligene skulle bygges. Prosjektet er forhåndsgodkjent av Husbanken og vil motta investeringstilskudd. Også prosjektleder i MKEiendom, Øivind Frantsen, var stolt ved overrekkelsen. – Jeg synes dette ble fantastisk bra. Jeg er stolt over hva vi har fått til i fellesskap. Dette blir et godt sted å bo, sa prosjektlederen  i sin tale til beboerne, foreldregruppa og de ansatte.