Overlevering av Movars nye administrasjonsbygg

For Movar har vi siden november 2019 arbeidet med å bygge et nytt tilbygg over 2 etasjer på administrasjonsbygget for Moss Brannstasjon. I desember 2020, ca 13 måneder senere, er arbeidet vårt fullført og bygget er overlevert byggherre. Vi takker så mye for oppdraget og den gode arbeidsprosessen vi har hatt sammen med byggherre. 

Vi gratulerer Movar så mye med et flott bygg og moderne, lekre lokaler som vil gi de beste arbeidsvilkårene i årene fremover. Vedlagt er det noen bilder av bygget som viser hvordan det er tenkt på detaljer fra A-Å i prosjektet.