Oppstart av omsorgsboliger på Carlsmindeveien i Ekholt

I løpet av 2020 vant Nipas anbudet fra Moss Kommune med å bygge 8 nye omsorgsboliger med fellesarealer og personalbase for kommunens ansatte i Carlsmindeveien 41 på Ekholt. Nå har vi kommet godt i gang med prosjektet.

Byggherre for prosjektet er MK Eiendom KF som forvalter kommunale boliger for Moss kommune. Prosjekteringsgruppen består av Arkitektbua AS og WSP Norge AS. Selve byggingen startet november 2020 med en beregnet byggeperiode på 12 måneder til en anslått kostnad på 30-35 mnok.

Når omsorgsboligene er oppført skal leilighetene videreselges til brukerne som skal bo der. Omsorgsboligene skal organiseres som et borettslag i regi av Vansjø Boligbyggelag. Brukere og deres representanter er sterkt medvirkende i forprosjektfasen for påvirkning av arkitektur, utforming, materialvalg med mer. Prosjektet er forhåndsgodkjent av Husbanken og vil motta investeringstilskudd.

Illustrasjonsskisse fra Carlsmindeveien 41
Illustrasjon: Arkitektbua AS