Carlsminde omsorgsboliger er bygget av Nipas på oppdrag fra MK Eiendom KF

Våre referanser

Omsorgsboliger Carlsmindeveien

På Carlsmindeveien 41 i Ekholt bygger Nipas, på oppdrag fra MK Eiendom, 8 nye omsorgsboliger med fellesarealer og personalbase for kommunens ansatte. Nipas vant anbudet i 2020 og har totalentreprise på prosjektet, forventet ferdigstillelse er september. 

Når omsorgsboligene er oppført skal leilighetene videreselges til brukerne som skal bo der. Omsorgsboligene skal organiseres som et borettslag i regi av Vansjø Boligbyggelag. Brukere og deres representanter er sterkt medvirkende i forprosjektfasen for påvirkning av arkitektur, utforming, materialvalg med mer. Prosjektet er forhåndsgodkjent av Husbanken og vil motta investeringstilskudd.

Oppdragsgiver: MK Eiendom KF