Valaskjold Omsorgssenter

Valaskjold Omsorgssenter er oppført for Sarpsborg kommune.
Prosjektet består av 32 sykehjemsplasser, 48 omsorgsboliger og en administrasjonsdel.
Valaskjold Omssorgssenter ligger nord-vest for Sarpsborg sentrum.
Oppstart var våren 2012. Prosjektet er ferdigstilt.
[Text]