Botilbud Begby

For oppdragsgiver Fredrikstad Kommune har vi bygget et botilbud for 14 brukere med kronisk psykiske lidelse på Bråten Begby.
Areal 1100 m2. Bygningene er bygget som lavenergibygg klasse 1.
Prosjektet er ferdigstilt.
Kontraktssum 21 millioner eks. mva.
Totalentreprise. Ferdigstilt 2015.
[Text]