IMG_8760

referanse

 OFFENTLIGE BYGG / Forretningsbygg

Valaskjold Omsorgssenter

Valaskjold Omsorgssenter er oppført for Sarpsborg kommune.
Prosjektet består av 32 sykehjemsplasser, 48 omsorgsboliger og en administrasjonsdel.
Valaskjold Omssorgssenter ligger nord-vest for Sarpsborg sentrum.
Oppstart var våren 2012. Prosjektet er ferdigstilt.
IMG_8760

Tindlund barnehage

Ferdigstilt 2013.
IMG_2589

Dypedalsåsen Omsorgsboliger

Ferdigstilt 2017.
IMG_2554

Hafslundsøy barnehage

Totalentreprise for Sarpsborg kommune til en verdi av ca. 25 mill eks. mva.
Byggestart var høsten 2014. Prosjektet er ferdigstilt.
Barnehagen er med sine drøye 1220 m2 Sarpsborgs største kommunale barnehage.
hafslunds%C3%B8ybarnehage1

Peer Gyntsvei 89

Omsorgsboliger, Moss. Ferdigstilt 2016.
IMG_2576

Botilbud Begby

For oppdragsgiver Fredrikstad Kommune har vi bygget et botilbud for 14 brukere med kronisk psykiske lidelse på Bråten Begby.
Areal 1100 m2. Bygningene er bygget som lavenergibygg klasse 1.
Prosjektet er ferdigstilt.
Kontraktssum 21 millioner eks. mva.
Totalentreprise. Ferdigstilt 2015.
bra%CC%8Aten_begby1

Omsorgsboliger Nordre Kongsvei

Omsorgboliger Fredrikstad kommune – Nordre Kongsvei. Er ferdigstilt.
nordre_kongevei2

Begbyveien 20

Ferdigstilt 2013.
IMG_2569

Se arkivet for flere referanser: