Nipas åpner nytt kontor i region Stor-Oslo

Nipas åpner nytt kontor i region Stor-Oslo
Fra venstre: Jonas Økland (AL), Freddie Rohde (PL) og Christian Paus (Torgrim Gaustad og Eivind Ravin Jacobsen var ikke tilstede da bildet ble tatt)

I Nipas er vi offensive om dagen og etablerer nå enda et kontor i region Stor-Oslo for å dekke behovet vårt her i dag, samt rigge oss ytterligere for å møte det markedspotensialet vi anser området innehar. I dag hadde vi gleden av å åpne nytt kontor på Mastemyr, Kolbotn. 

Kontoret, som ledes av Christian Paus, har foreløpig fem funksjonærer på plass i tillegg til et knippe håndverkere. Det nye kontoret vil styrke regionssatsningen vår, som fra tidligere også har opprettet kontor på Berger (Skedsmokorset) nord for sentrum.

Nyansettelser gjøres fortløpende for å dekke opp behovet. Som tidligere nevnt har regionskontoret vunnet flere byggentreprisekontrakter, nå sist prosjektet med prosjektet Furulund ved Ullern som består av seks arkitekttegnede eneboliger i rekke. Fra før jobber vi også med flere ulike prosjekter i Drøbak, blant annet disse 6 eneboligene på Holterteigen.  

– Vil øke tilstedeværelsen i Oslo ytterligere i tiden som kommer

Administrerende direktør i Nipas, Tony Øvrevik, er godt tilfreds med etableringen av kontoret. – Dette kontoret er resultatet av meget godt arbeid av regionssjef Paus og staben hans. På relativt kort tid har vi knyttet en rekke gode relasjoner i regionen og flere prosjekter er signert. Nå jobbes det med å fylle opp ordrereservene ytterligere, og vi er i positiv dialog med flere aktører. Om dagen har vi også et stort fokus på å fullføre rekrutteringen av de ressursene vi trenger i første omgang.

– Kontoret på Mastemyr er en midlertidig etablering før vi finner et sted vi skal være på permanent basis. Dermed er to av tre lokasjonsprikker vi har markert på kartet hvor regionsavdelingen skal være representert på plass. Nå er vi både syd og nord for byen, mens den siste lokasjonen blir inne i selve sentrum, avslutter Øvrevik.

Nipas åpner nytt kontor i region Stor-Oslo
Prosjektleder Freddie Rohde gleder seg over det nye kontoret til Nipas på Mastemyr