Nipas sikter seg inn mot nye høyder

Med nye eiere i ryggen har Nipas AS flyttet inn i nye lokaler på Årum og er godt i gang med restruktureringen av selskapet. Nipas Byggentreprenør AS, som er firmaets tidligere navn, fokuserer nå kun på ren entreprenørvirksomhet. Tidligere fokuserte virksomheten også på utvikling og oppføring av prosjekter i egen regi. Prosjektutviklingskompetansen i Nipas tilbyr vi nå våre byggherrer som en verdiøkende ekstraservice.

Det spissede fokuset har allerede båret frukter, og fjorårets negative resultat er etter all sannsynlighet snudd til et overskudd i 2020. Da har vi også tatt med en rekke investeringer i 2020 er dekket over driften. Salgsbudsjettet for 2020 og 2021 er i havn med sikre kontrakter, i tillegg kommer en vektet ordrereserve på ca. MNOK 350.

Etablert egen avdeling for Stor-Oslo

En sentral del av satsingen har vært markedsekspansjonen til Stor-Oslo. Hensikten med satsingen er å kapitalisere på kompetansen og utnytte overskuddskapasiteten i et nytt Tidligere daglig leder, Christian Paus, har tatt på seg rollen med å lede denne satsingen. Han og teamet har allerede vunnet to kontrakter med en samlet verdi på ca. MNOK 50, hvorav en har oppstart i inneværende år.

Selv etter markedsekspansjonen er strategien fortsatt å være en entreprenør med størst del av fotavtrykket i tidligere Østfold.

Lanserer Nipas-dagen og ny visuell profil

For å bygge en klar bedriftskultur og for å gi noe tilbake til lokalsamfunnene har vi etablert Nipas-dagen. Konseptet er at vi tilbyr en full arbeidsdag hvor alle våre ansatte stiller opp og kostnadsfritt bygger et samfunnsnyttig prosjekt. Flere av våre samarbeidspartnere liker konseptet og har derfor ønsket å være med å bidra. Advokater er behjelpelige med byggesøknader og leverandører av bygg-materiell gir bort eller gir kraftig rabatter på materialene som går med.

Vi har nylig gjennomført en rekke nyansettelser og vi er i ferd med å lansere vår nye visuelle profil.

Beholdt de viktigste ressursene

Det mest gledelige og viktigste i denne snuoperasjonen er at vi har beholdt våre meget kompetente medarbeidere, noe som er alfa og omega for å kunne gjennomføre satsingen.­

Med vennlig hilsen

Tony Øvrevik 
Adm dir