Vi har gjort en rekke nyansattelser til Nipas sitt Oslo-kontor

Nipas styrker Oslo-avdelingen med en rekke nyansettelser

Nipas sitt regionskontor i Stor-Oslo, som ledes av Christian Paus, har fått en flying start etter opprettelsen i 2020. Med en rekke kontrakter allerede signert, og flere nye på vei inn, har vi nå styrket staben med en flere nye, men rutinerte, kollegaer. 

Regionssjef Paus er godt fornøyd med staben han nå besitter med tanke på de prosjektene som er under arbeid. Per i dag er det Holterteigen i Drøbak hvor vi bygger 6 nye eneboliger for byggherre Kreativ Eiendomsutvikling AS. Her er arbeidene kommet langt og går i henhold til avsatt fremdriftsplan. På Ekeveien i Drøbak har vi et annet team i sving som bygger to stykk tomannsboliger på oppdrag fra OH Slåke Invest AS. I tillegg har vi startet opp med prosjektet «Furulund» som innebærer bygging av 6 eneboliger i rekke for byggherre Pilares Eiendom i Oslo.

Vi ønsker alle våre nye kolleger velkommen til Nipas og gleder oss til å utvikle nye prosjekter i Oslo-regionen.