Nipas skal bygge nye Halden Brannstasjon

Illustrasjon av nye Halden Brannstasjon. Illustrasjon: AART Arkitekter
Slik skal den nye brannstasjonen i Halden se ut. | Fotograf: AART Arkitekter/Halden kommune

I februar i år besluttet politikerne i Halden at det skal bygges ny brannstasjon på Remmen. Nipas var en av seks entreprenører som knivet om å få bygge den etterlengtede brannstasjonen for byens brannvesen, og nå er det offentlig kjent at vi vant oppdraget!

Dette er den andre brannstasjonen vi skal bygge på få år, etter overleveringen av Moss Brannstasjon desember 2020. Den nye brannstasjonen skal ligge i et skogsområde tett inntil krysset BRA-veien/fylkesvei 204. I tillegg til skog, er det også et bolighus på området i dag. Den aktuelle eiendommen ligger på venstre side av fylkesvei 204 når du kjører inn mot Halden sentrum fra E6 – rett inntil avkjøringen til Høgskolen i Østfold.

Byggingen starter i september – forarbeidene er i gang  

Før vi skal i gang med selve byggearbeidet må deler av skogen i området hugges. i følge Halden Kommune skal dette arbeides utføres av Raa skogsdrift i samarbeid med grunneier Christian Anker Rasch. Gamle eketrær i området skal tas vare på. Hogst vil pågå fra 7. april til 30. april 2022. 

I tillegg til hogsten vil det også bli utført arkeologiske undersøkelser på tomten, ettersom området berører to boplasser fra eldre steinalder. Utgravingene uføres av Kulturhistorisk museum og starter 26. april 2022. Utgravingene er beregnet ferdig 15. august 2022.  

Nipas får tilgang til området og vil starte arbeidet 1. september. Noe av det første som da vil skje, er at eksisterende bolighus på området rives. Leieforhold for eksisterende hus utløper i april 2022. Deretter starter byggingen av brannstasjonen. 

Mye omtalt prosjekt i Halden 

Det har vært mye politisk debatt omkring brannstasjonen tidligere. Halden brannvesen holder i dag til i midlertidige lokaler i Vestgårdveien på Sørlifeltet, og behovet for et ny og permanent base har ligget der over tid. Halden Arbeiderblad har skrevet mange artikler om prosessen i forkant.