Nipas er nytt medlem i Grønn Byggallianse

Nipas AS er nytt medlem i Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse er er en medlemsforening som jobber for å innføre mer miljøvennlige og bærekraftige løsninger i bygg- og anleggsbransjen. For Nipas AS føles det dermed som en god match å bli medlem da vi både kan tilføre og hente ut gode tanker og innspill for morgendagens bygg. 

Gjennom Grønn Byggallianse sitt nettverk kan vi utveksle erfaringer og hente inspirasjon og kunnskap til gode for både våre ansatte og prosjektene vi bygger. Samtidig må vi erkjenne at endring ikke skjer alene. For å lykkes med en grønnere byggebransje må hele rekken fra fagfolk og entreprenører til byggherrer og fra privat og offentlig sektor trekke i samme retning. Kun på den måten vil vi ha mulighet til å nå målene som er satt frem mot 2050:

  • Et klimanøytralt Norge 
  • 40% reduksjon i klimagassutslipp i 2030 – 100% reduksjon i 2050
  • Lukkede materialkretsløp
  • Null utslipp av miljøutgifter
  • Skape helsefremmende bygg og områder
  • Gi langsiktig verdi for samfunnet

Sertifisering av BREEAM-NOR-AP

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. I Norge har Grønn Byggallianse utviklet en tilpasset versjon som heter BREEAM-NOR, i samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen. BREEAM-NOR er den eneste metoden som brukes for å sertifisere bærekraftige bygg. Og selv om ordningen er frivillig har den blitt en kvalitetsreferanse for norske bygg. Et BREEAM-NOR-sertifikat betyr dokumentert kvalitet, og at bygget skal være bra for miljøet.

 Som en del av BREEAM-NOR-arbeidet vil flere av våre ansatte bli sertifisert som BREEAM-NOR-AP. Dette vil være en rådgiver for design- og utviklingsprosessen i prosjekter med høye miljø- og bærekraftsambisjoner. I tillegg må AP-en være en pådriver for at dette gjøres på en rasjonell og kostnadseffektiv måte.

BREEAM-NOR handler nemlig ikke bare om miljøet og koste hva det koste vil. Hensikten er blant annet å få ned kostnader også gjennom å gjøre arbeidet smartere, mer effektivt, mindre avfall også videre.