Nipas med vellykket snuoperasjon

Nipas snudde økonomiske utfordringer i 2019 til overskudd i 2020. Med ny eierkonstellasjon på plass har selskapet på rekordtid endret kurs og klart å sikre kompetansen og gjenopprette lønnsom drift.

Etter 25 år med god drift i entreprenørbedriften Nipas, ga 2019 et sviende underskudd på nær 20 millioner kroner. Med de nye eierne på lag ble snuoperasjonen formidabel, og nå viser 2020-regnskapet plussresultat på 2 millioner kroner.

Søker flere nyansatte

– Vi var selv overbeviste om at vi kjøpte en uslepen diamant. Da vi vurderte oppkjøpet av Nipas, fant vi et sterkt kompetansemiljø med høy motivasjon. I tillegg stor arbeidskapasitet og ikke minst en portefølje med godt fornøyde kunder gjennom mange år. Markedet så lovende ut og Nipas hadde alle forutsetninger for å lykkes, sier administrerende direktør Tony Øvrevik.

Entreprenørbedriften Nipas har sørget for gode og solide leveranser til kundene gjennom 26 år. De nye eierne, Solid Gruppen og Ovre Invest, fikk bukt med de skremmende røde 2019-tallene på kort tid. Fundamentet er lagt og Nipas godt rustet for fremtidig vekst med nye eiere på laget.

Tony Øvrevik og Kim A. Johansen
Fra venstre: Tony Øvrevik og Kim A. Johansen

Nipas har fått inn masse flinke folk til fremtidens oppgaver for kundene. Både fagarbeidere og lærlinger, ny administrerende direktør, prosjektutviklere, kalkulatører, regionsjef, anleggsledere og prosjektingeniører.

For at bedriften skal ekspandere videre er planen å ansette nye fagarbeidere og lærlinger, prosjektledere, ressursplanleggere, prosjektutvikler og anleggsledere.

Oppskriften til suksess

– Suksessformelen vår var å la dyktige medarbeidere få slippe til og gjøre det de er best til. Fokus er også vesentlig og Nipas skal rendyrkes som totalentreprenør, sier Øvrevik.

I 2020 var det aller viktigste å få positive tall og sunn drift, i tillegg til å investere for videre vekst. Målet er ekspansjon med stor-Oslo som et nytt marked. I tillegg har Nipas ansatt mange nye dyktige mennesker og strukturert opp driften. De første byggeprosjektene i stor-Oslo er allerede i gang.

Samlet budsjett for 2021 er på 220 millioner kroner, noe som tilsvarer 50 prosent vekst i omsetningen fra 2020 og 30 prosent over den historisk høyeste årsomsetningen i Nipas. Resultatgraden økes fra 1,5 prosent til 3,5 prosent i 2021, inkludert nye investeringer som tas i driften.

Bedriften planlegger at mellom 50 og 75 prosent av fremtidige inntekter skal skapes gjennom prosjekter i Østfold. Nipas har siden høsten 2020 inngått som et deleid datterselskap i Solid Gruppen hvor Ovre Invest er andre deleier.

Les også om saken i Fredrikstad Blad eller Sarpsborg Arbeiderblad (betalingsmur).

Nyansettelser

Nipas fremstår nå som en attraktiv arbeidsgiver og en tydelig totalentreprenør i markedet.

– Vi ser at dyktige fagfolk, dyktige talenter og yngre krefter fra store kompetansemiljøer har søkt seg til oss, og vi ønsker flere søknader. Her kan vi tilby de unge talentene mer ansvar, avslutter Øvrevik.

Fakta om Nipas AS

Nipas AS er et deleid datterselskap av Solid Gruppen med Ovre Invest som andre deleier. Markedsområde er stor-Oslo og søndre Viken med tidligere Østfold som hjemmebane.

Etablert
1994

Fagområder
Næringsbygg, boliger, rehabilitering og ombygging, prosjektutvikling

Ansatte
36

Omsetning (2020)
148 mill kr.

Kunder
Kommuner, offentlige og private næringsvirksomheter, entreprenører og utbyggere.

Kontaktinfo:

Tony Øvrevik
Adm dir Nipas AS
922 47 755

tony@nipas.no