Moss FK vant Nipas-dagen og fikk drømmen oppfylt

– Huset er ditt om du flytter det! En overskrift tatt litt ut av kontekst, men i prinsippet var det det som skjedde da Siv Holder spurte Jon Storli i Enata Eiendom om å få det gamle visningshuset i Vingparken i Moss. Les mer om historien bak den første vinneren av Nipas-Dagen.

Moss FK er en av 7 ulike vinnere av Nipas-Dagen 2021, et konsept vi i Nipas arrangerer for å hjelpe frivillige organisasjoner, idrettsklubber og andre ildsjeler der vi kan bidra aller mest. Nemlig ved å bruke vår kunnskap, arbeidskraft, verktøy og ikke minst nettverk som også villig bidrar til gode saker i lokalmiljøet. Nipas-Dagen arrangeres i år 11.august hvor samtlige ansatte fordeles på ulike arbeidsteam under ledelse av våre yngre talenter, og tildeles prosjektene de 7 vinnerne representerer. Først ute er Moss FK hvor vi allerede har vært og bidratt til en etterlengtet drøm om et eget klubbhus. Vi tok en prat med Siv Holder for å få et nærmere innblikk i prosjektet de stod ovenfor, og trengte hjelp til.

Kan du fortelle litt rundt prosjektet dere ønsket bistand til?

Reisen for å få huset til Melløs startet en vinterdag i januar i 17 kuldegrader og snø til knea. Huset måtte flyttes på 20 dager. Målet var å plassere huset på Melløs og søknadsprosessen til kommunen ble satt i gang. Av ulike årsaker tok dette lang tid og huset måtte i perioden flyttes en gang til før det endelig ble flyttet til Melløs. Fy søren så slitent og falleferdig, «råtne på rot» fikk liksom en klar mening. August 2020 tok Holder kontakt med klubben og tilbydde seg prosjektlederrollen for å ferdigstille huset. Utallige dugnadstimer senere ble huset overrakt klubben mars 2021. En reise som aldri hadde vært mulig å gjennomføre uten alle bidragsyterne, deriblant Nipas. Man er best sammen og når alle drar i samme retning klarer man å stå i prosesser som dette, frivillig og etter arbeidstid. 

Når vi hadde kontakt første gangen rev vi fortsatt i det gamle bygget, himlinger, isolasjon og gamle takplater hang ned fra taket. Hele prosjektet virket temmelig mektig og voldsomt. Vi søkte på Nipas-Dagen og krysset fingrene for at vi skulle være den heldige vinneren, samtidig som vi jobbet videre med prosjektet. Målet var ferdig hus til sesongstart 2021. (Om det ble noen pga Corona). Vi gledet oss enormt til julaften og hadde hele tiden et håp om at det skulle komme en hyggelig telefon fra dere. Jubelen stod i taket da vi ble trukket ut. På det tidspunktet var vi kommet til at tak og vegger skulle plateslås og det var den jobben Nipas bidro med for oss og prosjektet. 

Hva har Nipas-dagen hatt å si for gjennomførelsen av prosjektet?

Nipas hjalp oss med innvending kledning av tak og vegger. Det gjorde at vi kom videre i prosessen og klarte å holde tidsskjema på ferdigstillelse. Arbeidskraft og økonomisk hjelp med spons av materialer var veldig viktig i prosessen og ikke minst for økonomien!

Hvilken nytte har dere hatt av det nye klubbhuset nå som det er (nærmer seg) ferdig?

Huset har vært avgjørende for klubbens vei videre og fremtiden. Vi har vært uten klubbhus i 15 år og har manglet den klubbfølelsen og tilhørigheten det gir. Her samles lag fra fra hele klubben og nå som serien og arrangementer er i gang igjen, kan vi ønske velkommen til samlinger i brakka. Det er etablert kontor for arbeidsplasser på sikt og det er et møterom som kan leies ut. Huset er dermed inntektsbringende fra dag 1. Avgjørende for økonomi og videre drift.

Tusen takk til dere i Nipas!