Våre referanser

Hvaler Ungdomsskole

Prosjektet med Hvaler Ungdomsskole består av ca  halvparten nybygg og halvparten renovering. Arealet utgjør samlet sett 2.200 kvadratmeter og prosjektet har en kontraktsum på 42,5 millioner, med en forventet byggetid på 1,5 år. 

Prosjektet deles opp i to trinn med overlevering av det første 2/7-2018 og trinn 2 som planlagt før jul 2018.  

Oppdragsgiver: Hvaler Kommune