01

Storgata Terrasse

Storgata Terrasse består av 69 boliger fordelt på 8 bygg og ligger i et attraktivt område i Sarpsborg sentrum. Prosjektet er ferdigstilt og bebos av fornøyde beboere.

Storgata Terrasse