Ekebergveien_02%20HR

Ekebergveien

Ekebergveien er et moderne boligprosjekt med beliggende på Begby i Fredrikstad. Prosjektet består av åtte boliger i kjede fordelt på fire bygningskropper.
Boligene er solgt ut og ferdigstilt.

Ekebergveien