For Hvaler kommune har Nipas AS bygget ut Dypedalsåsen-anlegget på Spjærøy med nye omsorgsboliger

Våre referanser

Dypedalsåsen Omsorgssenter

For Hvaler kommune har vi bygget ut Dypedalsåsen-anlegget på Spjærøy med nye, flotte omsorgsboliger. Dypedalsåsen inneholder i tillegg til omsorgsboligene, også både sykehjem og hjemmetjenesten i kommunen. 

Prosjektet er ferdigstilt i 2017.

Oppdragsgiver: Hvaler Kommune