Bryggeritunet

Moderne boliger på Begby i Fredrikstad.
Sentralt beliggende på Begby i Fredrikstad har vi bygd boliger i god standard med moderne og spennede utforming.Totalt er det 18 boliger fordelt på fire bygg. Bryggeritunets boliger er arealeffektive og funksjonelle i størrelser BRA 70-110 kvm. Boligene har mange ulike utforminger og et moderne og gjennomført preg.
Prosjektet er ferdigstilt.
[Text]