Løkkeberg

Løkkeberg består av 33 eneboliger i kjede på selveiertomter. Prosjektet hadde tre byggetrinn.
Alle trinn er nå ferdigstilte.
[Text]