ekebergveien 02 hr

Ekebergveien

Ekebergveien er et moderne boligprosjekt med beliggende på Begby i Fredrikstad. Prosjektet består av åtte boliger i kjede fordelt på fire bygningskropper.
Boligene er planlagt å bli leveringsklare høsten 2017/våren 2018.
[Tekst]

More news