Storgata Terrasse

Storgata Terrasse vil bestå av 71 boliger fordelt på 8 bygg av ulik form og størrelse. Boligene er planlagt med gode rasjonelle løsninger i størrelser fra BRA 39 m2 til 161 m2.
Boligprosjektet ligger i et svært attraktivt område i Sarpsborg sentrum. 
Prosjektet selges gjennom SOBBL. Salgsstart våren 2017. 
[Text]